CategoriesEko blog

Certyfikacja żywności ekologicznej

Certyfikacja żywności ekologicznej

Produkcja żywności ekologicznej jest ściśle kontrolowana na każdym etapie. By gospodarstwo zyskało status BIO, a produkty w nim wytwarzane mogły posługiwać się symbolem Euroliścia, musi spełnić szereg restrykcyjnych wymagań. Jakich? Przekonajcie się sami!

By rozpocząć przygodę z ekologią, gospodarstwo musi przejść okres tzw. konwersji. Jest to czas, w którym następuje przestawienie gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne, a cały proces nadzoruje jednostka certyfikująca. Okres konwersji nie jest krótki – trwa on do trzech lat[1]. Po upływie pierwszych 12 miesięcy od rozpoczęcia konwersji, produkty roślinne mogą być wprowadzane do obrotu z oznakowaniem „w trakcie konwersji na rolnictwo ekologiczne” wraz ze wskazaniem (numerem kod) jednostki certyfikującej.

Jednostką certyfikującą nazywamy podmiot, który jest upoważniony do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności z wymogami produkcji ekologicznej UE. Kontrolerzy weryfikują każdy z etapów produkcji żywności – sposób upraw, przechowywanie, transport czy dystrybucję. Badają jakość gleby i dokumentację producenta, by sprawdzić, czy w gospodarstwie znajdują się jedynie dopuszczone do produkcji eko substancje.

Gospodarstwa ekologiczne nie mogą stosować nawozów sztucznych i pestycydów. Pielęgnacja roślin i zwalczanie szkodników muszą odbywać się jedynie z użyciem naturalnych metod i substancji. Produkty ekologiczne powstają w sposób przyjazny dla środowiska. Produkcja BIO nastawiona jest na ochronę zasobów naturalnych. Przyczynia się do odbudowy bioróżnorodności.

Rolnicy, którzy spełniają wszystkie wymogi UE dotyczące produkcji żywności ekologicznej, za zgodą jednostki certyfikującej, mogą posługiwać się obowiązującym od 1 lipca 2010 roku symbolem Euroliścia. Ten znak graficzny składa się z 12 białych gwiazdek, ułożonych w kształt liścia, na zielonym prostokącie. Dla konsumentów stanowi on jasny sygnał i daje gwarancję, że dany produkt spełnia restrykcyjne normy UE dotyczące rolnictwa ekologicznego. Możliwość jego stosowania nie jest przyznawana raz na zawsze. Producenci eko przynajmniej raz w roku przechodzą szczegółowe kontrole przeprowadzane przez jednostkę certyfikującą. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, tracą prawo do posługiwania się znakiem Euroliścia.

Gdy na sklepowej półce poszukujecie produktów BIO, nie dajcie się zwieść. To, że na opakowaniu umieszczone są napisy typu: „tradycyjny, naturalny, prosty skład, bez GMO” o niczym nie świadczy. Tylko Euroliść daj gwarancję, że produkt rzeczywiście jest EKO.

Ekologiczna kapusta kiszona bio


Źródło:
[1] Przewodnik po działaniu. Rolnictwo ekologiczne. PROW 2014-2020, wydanie II, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2017.