Eko certyfikaty i badania

Wszystkie nasze produkty ekologiczne spełniają wymagania określone w rozporządzeniach Rady (WE) nr 834/2007 i 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

B8_Charsznica_01_Rgb

Eko certyfikaty i badania

Wszystkie nasze produkty ekologiczne spełniają wymagania określone w rozporządzeniach Rady (WE) nr 834/2007 i 889/2008 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

B8_Charsznica_01_Rgb