CategoriesEko blog

Czym jest Euroliść?

Czym jest Euroliść

Chcesz mieć pewność, że wybierasz dobrą żywność, wolną od pestycydów, antybiotyków
i hormonów wzrostu? Szukaj Euroliścia! Dwanaście białych gwiazdek ułożonych w kształt liścia na tle zielonego prostokąta to symbol żywności ekologicznej – jedyny, który gwarantuje, że produkty posiadają certyfikat i spełniają warunki dotyczące metod produkcji, przetwarzania, przechowywania oraz transportu, określone w przepisach unijnych. To także gwarancja tego, że w naszych koszykach zakupowych znajdują się produkty dobre dla nas i planety!

Euroliść (eko)prawdę Ci powie!

Euroliść zamieszczony na produktach oznacza, że posiadają one certyfikat ekologiczny, wydawany przez jednostkę certyfikującą po dokonaniu kontroli w gospodarstwie ubiegającym się o miano „eko”. Dokument ten potwierdza spełnianie surowych kryteriów, dotyczących produkcji ekologicznej i pochodzenia surowców, z których produkty zostały wytworzone. Wytyczne, które muszą zostać spełnione przez gospodarstwa rolne, zostały ściśle określone
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.).

Co ważne, europejskie logo może być stosowane wyłącznie na produktach, które zawierają co najmniej 95 proc. składników ekologicznych i ponadto spełniają inne surowe warunki
w odniesieniu do pozostałych 5 proc. składników.

A co oznacza Euroliść dla konsumentów? Certyfikat potwierdza m.in., że:

  • do produkcji certyfikowanej żywności ekologicznej nie użyto chemicznych środków ochrony roślin oraz nawozów sztucznych
  • w hodowli zwierząt nie stosowano hormonów wzrostu czy profilaktycznej farmakoterapii (np. antybiotyków), jak to się dzieje często w przypadku produkcji na skalę przemysłową, a producenci dbali o dobrostan zwierząt hodowlanych
  • produkty zostały wytworzone w oparciu o poszanowanie środowiska oraz zgodnie ze ścisłymi unijnymi wytycznymi

Integralnym elementem Euroliścia znajdującego się na opakowaniu, są zamieszczone obok unijnego logo numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej oraz oznaczenie pochodzenia surowców, np.: Rolnictwo UE, Rolnictwo spoza UE lub – gdy część składników pochodzi z Unii Europejskiej a część spoza – Rolnictwo UE/spoza UE.

Euroliść jest tylko jeden!

W dobie silnie rozwijającego się rynku żywności ekologicznej, na sklepowych półkach możemy napotkać produkty oznaczone jako „bio”, „eko”, „organic”, „zdrowa żywność” itd., co wcale nie oznacza, że żywność ta powstała zgodnie z zasadami produkcji ekologicznej i przy jej wytworzeniu nie zastosowano np. pestycydów. Jeśli sięgamy po produkt z którymś z powyższych oznaczeń, sprawdźmy, czy na opakowaniu znajduje się Euroliść. Obecność europejskiego logo potwierdza, że oznaczenie zostało użyte zgodnie z prawem. Ponadto, nie dajmy się zwieść stosowanym często przez producentów grafikom, np. z uśmiechniętymi zwierzętami, bujną roślinnością czy kolorystyką nawiązującą do natury, które mają wywołać w konsumentach poczucie, że mają oni do czynienia z żywnością „eko” – i w tym przypadku na opakowaniu musi znajdować się Euroliść, żeby żywność mogła nosić miano ekologicznej.

Wybierając się na ekologiczne zakupy, pamiętajmy o najważniejszej zasadzie – jedyną gwarancją tego, iż mamy do czynienia z certyfikowaną żywnością ekologiczną, jest unijny Euroliść. Przykład jego zastosowania w praktyce możecie zobaczyć poniżej:

Ekologiczne charsznickie ogórki kiszone bio
Ekologiczna kapusta kiszona bio
Ekologiczny sok 100% z kiszonej kapusty bio

Źródła:

  1. https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_pl
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (Dz. U. L 150 z 14.06.2018 r.).