Wdrożone systemy jakości i bezpieczeństwa

W trosce o zachowanie najwyższych standardów wprowadziliśmy szereg procedur dotyczących bezpieczeństwa i jakości produkcji.

  • IFS Food jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa żywności stworzonym przez organizację Global Food Safety Initiative. Standard ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności producentów współpracujących z sieciami handlowymi.
  • Good Agricultural Practice (Global GAP) jest zbiorem dobrych praktyk rolniczych, gwarantujących bezpieczeństwo żywności produkowanej przez gospodarstwa rolne. Zasady te określają m.in. sposób nawożenia upraw i karmienia zwierząt hodowlanych.
  • Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) jest systemem bezpiecznej produkcji żywności, mającym na celu identyfikację ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością i produktami spożywczymi.
B10_Charsznica_01_Rgb-300x80

Wdrożone systemy jakości i bezpieczeństwa

W trosce o zachowanie najwyższych standardów wprowadziliśmy szereg procedur dotyczących bezpieczeństwa i jakości produkcji.

  • IFS Food jest międzynarodowym standardem bezpieczeństwa żywności stworzonym przez organizację Global Food Safety Initiative. Standard ten ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności producentów współpracujących z sieciami handlowymi.
  • Good Agricultural Practice (Global GAP) jest zbiorem dobrych praktyk rolniczych, gwarantujących bezpieczeństwo żywności produkowanej przez gospodarstwa rolne. Zasady te określają m.in. sposób nawożenia upraw i karmienia zwierząt hodowlanych.
  • Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) jest systemem bezpiecznej produkcji żywności, mającym na celu identyfikację ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością i produktami spożywczymi.
B10_Charsznica_01_Rgb-300x80