Charsznica: kapuściana stolica Polski

  • Charsznickie pola kapuściane zajmują powierzchnię ponad 2,5 tys. hektarów. Uprawiamy około 10% całej polskiej kapusty.
  • Co roku w drugim tygodniu września odbywają się u nas Dni Kapusty, na których spośród przodujących rolników wybierana jest nowa Kapuściana Para Królewska.
  • W Charsznicy działa jedyne na świecie Muzeum Kapuściane.
  • 28 listopada 2006 roku charsznicka kapusta kwaszona została wpisana na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Proces kiszenia kapusty pozostaje u nas niezmienny od pokoleń, a tradycja przekazywana jest z ojca na syna.

Charsznickie Pola Natury
Polski producent żywności ekologicznej

  • Charsznickie pola kapuściane zajmują powierzchnię ponad 2,5 tys. hektarów. Uprawiamy około 10% całej polskiej kapusty.
  • Co roku w drugim tygodniu września odbywają się u nas Dni Kapusty, na których spośród przodujących rolników wybierana jest nowa Kapuściana Para Królewska.
  • W Charsznicy działa jedyne na świecie Muzeum Kapuściane.
  • 28 listopada 2006 roku charsznicka kapusta kwaszona została wpisana na listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Proces kiszenia kapusty pozostaje u nas niezmienny od pokoleń, a tradycja przekazywana jest z ojca na syna.