flag_yellow_low
logo-chpn
eko-logo
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

100% Naturalne

Bez konserwantów

100% Ekologiczne

Produkty oznaczone certyfikatem ekologicznym

100% Wegańskie

Bez mięsa

100% Produkt polski

Uprawa i produkcja w Polsce

O projekcie

Rynek polskiej żywności ekologicznej pod względem wielkości sprzedaży produktów znajduje się na 14. miejscu i na 7. miejscu, jeśli chodzi o liczbę gospodarstw i przetwórców ekologicznych w Europie[1].

 

Niestety Polacy nie sięgają po produkty ekologiczne tak często jak po konwencjonalne z dwóch powodów: ekonomicznego i niewystarczającego poziomu świadomości na temat tego, jakie realne korzyści niosą ze sobą produkty ze znakiem Euroliścia.

 

W 2022 r. Polska Izba Żywności Ekologicznej przeprowadziła badania, z których wynika, że aż 59% respondentów nie kupuje produktów ekologicznych ze względu na wysoką cenę, ale dla 47% Polaków kluczową zaletą tych produktów jest ich naturalność i brak zawartości substancji chemicznych, 30% respondentów podkreśla istotę aspektów zdrowotnych, zaś 25% wskazuje jako zaletę kwestie związane z dobrostanem środowiska, a tylko 20% – wysoką jakość produktów ekologicznych. Niestety aż 41% badanych uważa, że produkt ekologiczny to produkt z naturalnym składem lub taki, który pochodzi od rolnika czy hodowcy (39%) – nie wiążąc ekologii z certyfikacją.

 

[1] źródło: Raport Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, 2021

Cel projektu

Celem projektu “Ekologia, Tradycja, Nowoczesność” jest upowszechnienie wiedzy konsumentów na temat zalet rolnictwa ekologicznego i produktów z certyfikacją Euroliścia. Szczególnie istotny jest aspekt poszerzenia świadomości konsumentów na temat walorów żywieniowych i jakościowych certyfikowanych produktów ekologicznych, wynikający ze sposobu ich produkcji, która odbywa się z poszanowaniem środowiska oraz z zachowaniem bioróżnorodności.

 

Działania realizowane w ramach operacji mają na celu budowanie przekonania o tym, że symbol Euroliścia jest znakiem rozpoznawczym rolnictwa ekologicznego Unii Europejskiej, co daje gwarancję wyboru produktów najwyższej jakości. Dodatkowym celem operacji jest poszerzenie grona odbiorców certyfikowanych produktów ekologicznych o konsumentów spoza Polski.  

 

Tłem działań informacyjno – promocyjnych będą produkty wytwarzane w systemie rolnictwa ekologicznego, z certyfikacją BIO i znakowane Euroliściem – kapusta kiszona, ogórki kiszone, sok 100% z kiszonej kapusty oraz kombucha. 

 

Realizacja działań przewidziana jest w okresie lipiec 2023 – marzec 2025.