Najwyższa jakość

W trosce o zachowanie najwyższych standardów wprowadziliśmy szereg procedur dotyczących bezpieczeństwa i jakości produkcji.

Wdrożone systemy jakości i bezpieczeństwa

  • Good Agricultural Practice (Global GAP) jest zbiorem dobrych praktyk rolniczych, gwarantujących bezpieczeństwo żywności produkowanej przez gospodarstwa rolne. Zasady te określają m.in. sposób nawożenia upraw i karmienia zwierząt hodowlanych.
  • Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) jest systemem bezpiecznej produkcji żywności, mającym na celu identyfikację ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością i produktami spożywczymi.